Tel. (+66) 80 777 9597
Email beer.cfc@gmail.com

VIP Members

สมาชิกวีไอพี

สมาชิกวีไอพี คือ สมาชิกที่ให้การสนับสนุนชมรมฯด้วยการเป็นสมาชิก True Blue Membership และลงทะเบียนเป็นสมาชิกของชมรมฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ฤดูกาลขึ้นไป ซึ่งแฟนบอลเชลซีทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกวีไอพีได้ ไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหน จังหวัดใดก็ตาม โดยไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เพียงแค่จะต้องลงทะเบียนกับชมรมฯภายในเวลาที่กำหนดในฤดูกาลนั้นๆ ซึ่งสมาชิก True Blue Membership เมื่อทำการต่ออายุสมาชิกกับชมรมฯ ก็จะได้รับการปรับเป็นสมาชิกวีไอพีโดยอัตโนมัติ แต่หากขาดการต่ออายุในฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่ง เมื่อต่ออายุอีกครั้งหรือหากสมัครสมาชิกใหม่ก็จะเริ่มกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่

ชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงแฟนบอลที่อาสาช่วยงานในส่วนต่างๆตามกำลังและความถนัดไม่ว่าจะเป็นครั้งคราวหรือเป็นประจำก็ตาม และรวมถึงขอบคุณแฟนบอลเชลซีทุกคนที่ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของชมรมฯตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของชมรมฯหรือไม่ได้เป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม ทางชมรมฯต้องขออภัยกับเพื่อนสมาชิกและแฟนบอลทุกท่านที่เคยช่วยงานอาสาสมัครหรือมาร่วมงานกับชมรมฯไว้ล่วงหน้าหากไม่สามารถมอบสิทธิพิเศษให้กับทุกคนได้ โดยเราต้องจัดการตามลำดับเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นเพื่อความยุติธรรมกับสมาชิกทุกคน