Tel. (+66) 80 777 9597
Email beer.cfc@gmail.com

Staff (Full time)

ทีมงานประจำ คือ แฟนบอลเชลซีที่เสียสละเวลาส่วนตัวทำงานในส่วนต่างๆของชมรมฯ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสื่อออนไลน์ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ชมรมฯเดินหน้าไปได้ โดยไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนใดๆ มีแค่ใจล้วนๆ จึงสมควรได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเป็นอันดับแรก ซึ่งแฟนบอลเชลซีทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นทีมงานประจำของชมรมฯได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.แฟนบอลเชลซีทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นทีมงานของชมรมฯได้ตลอดทั้งฤดูกาล

2.แฟนบอลเชลซีทุกคนสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเป็นทีมงานประจำหรืออาสาสมัครก็ได้ โดยแฟนบอลที่สมัครเข้ามาใหม่จะเริ่มโดยการเป็นอาสาสมัครก่อน

3.ชมรมฯแบ่งทีมงานเป็น2ฝ่ายหลักๆ คือ ฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสื่อออนไลน์

4.การแต่งตั้งทีมงานฝ่ายกิจกรรมเป็นทีมงานประจำ จะได้รับการพิจารณาและแต่งตั้งโดยประธานชมรมฯเท่านั้น

5.การแต่งตั้งทีมงานฝ่ายสื่อออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาและแต่งตั้งโดยมีเกณฑ์ดังนี้
– อาสาสมัครที่มีการโพสข่าวบนเพจเฟสบุ๊คของชมรมฯวันละ 1 ครั้ง เดือนละไม่ต่ำกว่า 20 วัน เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการแต่งตั้งเป็นทีมงานประจำ
– อาสาสมัครที่มีการเขียนข่าวหรือบทความบนเว็บไซต์ของชมรมฯสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนละไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการแต่งตั้งเป็นทีมงานประจำ
– ทีมงานประจำที่ขาดการโพสข่าวบนเพจเฟสบุ๊คหรือขาดการเขียนบทความบนเว็บไซต์เป็นเวลา 15 วัน จะได้รับการปรับลดเป็นอาสาสมัคร ซึ่งจะได้ช่วยงานตามความสะดวก

6.ทีมงานประจำที่ขาดการติดต่อกับชมรมฯเนื่องจากติดภาระกิจต่างๆในชีวิต สามารถกลับเข้ามาเป็นทีมงานใหม่ได้ตลอดเวลา โดยจะเริ่มจากการเป็นอาสาสมัครเป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ beer.cfc@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับทีมงานและอาสาสมัคร

1. ยินดีต้อนรับแฟนบอลเชลซีทุกคนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทย

2. ทีมงานทุกคนต้องการทำเพื่อเป้าหมายเดียวกันด้วยความสมัครใจคือการสนับสนุนทีมเชลซีในทุกช่องทางโดยไม่มีค่าตอบแทน

3. ทีมงานต้องไม่โพสเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฏหมาย ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทีทีมเชลซีหรือแฟนบอล หรือสร้างความแตกแยกระหว่างแฟนบอล

4. ไม่อนุญาติให้ทีมงานโปรโมทเพจส่วนตัว หรือแชร์เพจอื่นๆ หรือลิงค์เว็บไซต์ใดๆที่ไม่ได้เป็น พันธมิตร กับชมรมฯ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมเนื้อหาปลายทางได้ ซึ่งอาจจะขัดกับนโยบายของชมรมฯ หรือผิดกฏหมาย เช่น มีเนื้อหาการโฆษณาพนันฟุตบอลหรือไวรัสต่างๆ

5. ในกรณีที่แฟนบอลเชลซีต้องการฝากแชร์ข่าว ประชาสัมพันธ์ บทความ หรือวีดีโอต่างๆที่เขียนหรือจัดทำขึ้นเองโดยไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือหวังผลทางการค้าใดๆ ทางชมรมฯจะไม่ทำลิงค์ไปยังเนื้อหาเหล่านั้น แต่สามารถส่งต้นฉบับผลงานมาเพื่อโพสบนเพจหรือเว็บไซต์ของชมรมฯได้ทันที

6. หากมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการโปรโมท หรือเพิ่มลิงค์ พันธมิตร กรุณาติดต่อประธานชมรมฯเท่านั้น และประธานชมรมฯเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชมรมฯ

7. สามารถดูรายชื่อพันธมิตรของเราได้ที่ http://www.chelseafcthai.com/partner/