นโยบายด้านการเงิน

ชมรมฯของเราคือกลุ่มแฟนบอลที่ดำเนินการต่างๆเป็นอิสระ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ไม่ได้ทำการค้าหรือโฆษณาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เราทำเพื่อความสนุกสนานของทั้งตัวเราเอง ชมรม และแฟนบอลเชลซี

แต่ในการดำเนินงานต่างๆนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องใช้เงินเป็นส่วนประกอบ ถึงแม้อาสาสมัครของเราจะต้องออกเงินเองเป็นส่วนใหญ่ เพราะทุกอย่างล้วนมีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่ากิน ค่าเดินทาง ค่าจัดทำอุปกรณ์ในการจัดงานต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ทางชมรมฯจึงต้องมีการหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของทีมงานอาสาสมัคร ซึ่งมีรายได้จากหลายทางด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุนจากสปอนเซอร์ทั้งเป็นเงินสดหรือของรางวัลสำหรับจัดกิจกรรม การสนับสนุนสิ่งของสำหรับการจัดงานจากทีมเชลซี การประมูลของที่ระลึกจากสมาชิกในชมรม การจัดทำสินค้าที่ระลึกจำหน่ายเพื่อหาเงินค่าจัดกิจกรรม และแม้แต่การบริจาคเงินสดจากสมาชิกของชมรมฯเอง

ทางชมรมฯไม่มีฝ่ายทำบัญชีหรือเอกสารการเงินที่ซับซ้อน จึงขอสงวนสิทธิการตัดสินใจดำเนินการต่างๆโดยทีมงานบริหารเท่านั้น เพราะเราคิดว่าเราทำเพื่อส่วนรวมและเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน สำหรับการตรวจสอบต่างๆสามารถทำได้ทั้งการใช้จ่ายและการเสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินการ แต่ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะคณะกรรมของชมรมฯเท่านั้น เราไม่ได้มีการจัดทำรายละเอียดสำหรับบุคคลทั่วไป แต่เราเปิดให้เพื่อนๆที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาร่วมงานกับเราและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชมรมฯได้อย่างเต็มที่